Chcesz mieć własną firmę?
Jesteś osobą powyżej 30 roku życia pozostającą bez pracy z terenu województwa lubelskiego?
Udział w projekcie to szansa dla Ciebie!

Co oferujemy dla Ciebie i Twojej firmy?
Masz szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego

Do projektu zakwalifikujemy 50 osób (25 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w województwie lubelskim, będących bez pracy zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria: * z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów do 12m-cy przed przystąpieniem do projektu.
* spośród grupy docelowej minimum 3 osoby to osoby odchodzące z rolnictwa zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, masz zapał i entuzjazm, ale brakuje Ci środków na założenie firmy i rozpoczęcie własnej działalności, ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uważne zapoznanie się informacjami na temat rekrutacji i realizacji projektu. Poniższe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój działalności dostępnych w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.

Zaplanowane działania:

Wyłonione w procesie rekrutacji osoby wezmą udział w szkoleniu ABC przedsiębiorczości- czyli nauka wszystkiego co jest potrzebne w prowadzeniu własnej firmy oraz spotkaniach z doradcami biznesowymi- czyli wsparcie na etapie pisania biznesplanów dla własnej firmy.

Uczestnicy będą mieli szansę otrzymać: Na kandydatów czeka 50 miejsc w etapie doradczo - szkoleniowym, a na podstawie przygotowanych przez uczestników biznes planów wyłonionych zostanie 40 najlepszych osób, które otrzymają wsparcie finansowe na uruchomienie działalności i będą mogły korzystać również z bezpłatnych szkoleń specjalistycznych oraz doradztwa dotyczącego rozwoju. Uczestnicy będą zobligowani do wniesienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej - minimum 2% wartości dotacji.

Dodatkowo 32 osoby z dotacją, które otrzymały największą liczbę punktów otrzymają finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy.

Wszelkie szkolenia i doradztwo realizowane w ramach projektu są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 do 30.09.2018 r.
Wartość projektu: 1 984 620,00 zł
W tym wkład Funduszy Europejskich: 1 686 927,00 zł

Celem projektu jest kompleksowe wspieranie w okresie 02.2017- 9.2018 rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 50 osób w wieku 30 lat i więcej bez pracy (w tym zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne), będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego poprzez diagnozę ich predyspozycji przedsiębiorczych, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotną pomoc finansową i pomostową dla 40 nowo utworzonych firm na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, tym samym stanowiąc rozwiązanie problemu zawodowego grupy docelowej.

Projekt jest realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do góry